رویه ارسال سفارشات در فروشگاه اینترنتی فرش تک و توک

1-  سفارش مورد نظر پس از دریافت از سوی مشتری توسط تیم فروش بررسی می گردد.
2- در صورت موجود بودن کالا به واحد انبار اطلاع رسانی میگردد و در صورت ناموجود بودن به واحدهای تولیدی درخواست می گردد.
3- پس از طی مراحل انباردار یا تولید ، سفارش مورد نظر بسته بندی ایمن می گردد.

4- سپس مسئولین فروش سفارش مورد نظر را تائید و به واحد ارسال سفارشات واگذار می نماید.
5- واحد سفارشات ، سفارش مورد نظر را طبق اطلاعات پستی اعلام شده از سوی مشتری را بررسی و سپس از طریق پست یا تیپاکس یا باربری ارسال می نماید.