مشتریان گرامی شما می توانید از طریق شیوه های پرداختی ذیل اقدام به خرید محصول مورد نظر نمائید:
1- از طریق درگاه های معتبر بانکی شامل : سداد بانک ملی ، به پرداخت بانک ملت ، مبنا بانک صادرات و زرین پال

                                                                                                                                                                                                  زرین پال

تذکر: هیچگاه اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران نگذارید
2- از پرداخت درب محل توسط مامور تحویل دهنده کالا
نکته: درهنگام تسویه مبلغ پرداختی با دستگاه POS ، کارت را به مامور پست ندهید و انجام عملیات کشیدن کارت و تسویه را شخصا انجام دهید
3- از طریق واریز مستقیم به کارت ، شماره حساب و شماره شبا معتبر ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی فرش تک و توک